BAGGRUND

Karriere inden for finanssektoren

BAGGRUNDI over 40 år har han arbejdet i, fortrinsvis i finanssektoren, bl.a. i

Grønland og som områdedirektør i et landsdækkende pengeinstitut. De

sidste 13 år som administrerende direktør for en lokal, grøn bank i

København. Udover finansektoren har Lars Frederiksen været beskæftiget

med kartoffelavl, og han har sejlet på Nordatlanten ved Færøerne og

Grønland. Har varetaget adskillige tillidshverv, med bestyrelsesposter i

mange typer virksomheder. Han har dyrket lokalhistorie i en

menneskealder og har bl.a. siddet i bestyrelsen for den lokale egnshistoriske

forening.Virksomhed:

Ansvarsområde:

Periode:

Fælleskassen, Frederiksberg

Administrerende Direktør

2001    -    2014

BG Bank, Bornholm

Områdedirektør

1995    -    2001

Bikuben, Skive

Aktionærkredsdirektør

1989    -    1995

Bikuben, Horsens

Afdelingsdirektør

1987    -    1989

Bikuben, Aarhus

Afdelingsbestyrer

1986    -    1987

Bikubens Kreditafdeling, Odense

Prokurist

1985    -    1986

Bikuben, Grønland

Ekspeditionschef m.m.

1981    -    1985

Vinderup Bank A/S

Elev/assistent

1971    -    1981


Med 28 års erfaring fra ledelsesjob i finanssektoren, i mange dele af landet, har jeg fået et grundigt kendskab til erhvervslivet og dets vilkår. Har arbejdet med stort set alle typer virksomheder, og har dermed god indsigt i de specielle problemstillinger og muligheder, der er tilstede i Danmark.

Har tillige bred ledelseserfaring, som spænder over både strategisk, salgsmæssig og økonomisk ledelse i alle aspekter.   


Militærtjeneste med Inspektionsskibet Hvidbjørnen, tjenestegørende i farvandet omkring Færøerne og Grønland 1973 og 1974.

I perioden 1976 til 1981 drev vi en mindre kartoffel gård i Vestjylland.

Har desuden været involveret i lidt revisionsvirksomhed, og i en periode solgt livsforsikringer.